Bizim gibi düşünen ve uygulayan, yasalara uyan güvenilir üreticilerle çalışırız.

Şirketimiz termbesi, nitelikli iş gücü, mevcut dış ilişkileriyle müşterilerimizin uluslararası pazarlarda iş geliştirme misyonu üstlenmiştir. Şirketimiz yurtiçindeki pek çok müşterimizin ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturmuştur.
Şirketimizin ana hedefi Türkiye’de çeşitli sektörlerde üretim ve satış yapan firmalarla, yurtdışındaki alıcılar arasında iletişim sağlayarak ülkemizin dış ticaret hacminin artmasına katkı sunmaktır. Bu amaçla şirketimiz firmaların çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hizmet anlayışını benimsemiş ve buna uygun bir yapı geliştirmiştir. Şirketimiz müşterilerimizin ürünlerinin yurtdışı satışlarını sürdürmesinin yanı sıra müşterilerimizin temel hammadde ve makine ihtiyaçları ile ilgili ithalatlarınıda gerçekleştirmektedir.

Vazgeçilmez İlkelerimiz:

* Yasalara uyar bundan taviz vermeyiz.

* Bizim gibi düşünen ve uygulayan, yasalara uyan güvenilir üreticilerle çalışırız.

* Öncelikle müşterilerimizin menfaatlerini korumayı amaç ediniriz.

* Müşterilerimizin güvenini kazanmak tüm kazançlardan önce gelir.

* Açık iletişimin gerekliliğine inanırız

Operasyonel Mükemmelliyetçiliğimiz

Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojisinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma simetriği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

İnsan Kaynağımız

Eğitimli, deneyimli, ciddiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

Değerlerimiz:

Önce müşterilerimizi tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin, iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların ihtiyaçlarına yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Etik Duruşumuz

Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösteren yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar bugünden daha iyi bir gelecek yönetmeye katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilmesiyle toplumsal yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürüyoruz.